Documentación

Fichas de Alta de Socio e de Tratamento de datos

Para a alta de novos socios é necesario o aval de 5 membros actuais da asociación.  O impreso de recollida de datos se expón a continuación.

Boletín Reserva de Praza

2018-12 Lar de Unta – ficha afiliacion

2019 Autorización expresa SOCIOS LAR DE UNTA

Estatutos da AGCDX LAR DE UNTA

A Asociación Gastronómica, Cultural, Deportiva e Xuvenil LAR DE UNTA, está inscrita con data 22-02-2000 no Rexistro Central de Asociacións da Xunta de Galicia, con código de rexistro 2000/000369-1 (SC).

O 23 de outubro de  2003 procédese a adaptar os seus estatuos á lexislación vixente sendo os desa data os actualmente en vigor,  os cales engadimos a continuación.

2003 Estatutos A.G.C.D e X Lar de Unta

Ficha de liquidación económica de actividades

2019-10 Ficha Liquidación de Gastos

Impreso de delegación de voto

2020-01 Impreso de Delegación de Voto

PLantilla candidatura

Patrón para Globo de Papel

2023-08 Ficha Globo definitiva

Libro de Cantigas Populares – Lar de Unta

2020-02 Libro de Cantigas ViñoFolk

 

 

 

 

Protocolo Nova Normalidade

Dende a directiva da Asociación, e co ánimo de ordear o proceso de comezo de uso do local tras a implantación do estado de alarma, temos a ben mandar un pequeno protocolo de Nova Normalidade  para que todos teñamos en conta unhas condicións mínimas de utilización dos espazos de Lar de Unta.

2020-07 Lar – protocolo nova normalidade

2020-05 Lar – protocolo desescalada

Esta web utiliza cookies. Podes ver aquí a Política de cookies. Se segues navegando aceptalas.    Ver
Privacidad